Kompisen.se

kompisen.seKompisen.se är en enkel kollaborativ ordbehandlare som är öppen för alla. ”Kollaborativ” betyder att flera personer kan redigera ett dokument samtidigt. Kompisen bygger på en äldre version av Etherpad.