Quitter.se

quitter.seQuitter.se är en mikroblogg som är öppen för alla. Vårt mål är den ska vara lätt att använda för de som har erfarenhet av liknande sajter. Men Quitter skiljer sig från de andra på flera sätt:

Decentraliserat
På samma sätt som att du kan skicka ett epost från Gmail till Hotmail, behöver du inte ha ett Quitter-konto för att prata med Quittrare. Det tycker vi borde vara självklart, men de kommersiella tjänsterna tillåter inte sina användare att prata med människor på andra sajter. Ett decentraliserat nätverk sprider makten till fler, gör nätverket stabilare och det blir svårare för företag och regimer att censurera det.

Icke-kommersiellt
En annan stor fördel ett decentraliserat nätverk är att det blir svårare för kapitalister att hägna in nätverket och profitera på vår kommunikation (s.k. spotifiering). Om vi gör det svårt att tjäna pengar på nätverket blir det lättare för demokratiskt styrda föreningar och stiftelser att etablera sig. Vi tror att sociala medier hade sett väldigt annorlunda ut om de styrts av icke-kommersiella föreningar och stiftelser, som Wikipedia.

Ofiltrerat
Ett viktigt sätt för sociala medier-företagen att tjäna pengar på vårt sociala liv, är att filtrera det. När vi låter företagen servera oss ”utvalda topphändelser” och liknande, ger vi dem möjlighet att sälja vad som ska vara inkluderat där. Men icke-kommersiella sociala medier har inget ekonomiskt intresse av att manipulera sina användares flöden. Istället får vi möjlighet att skapa våra egna filter.

Öppen källkod
Quitter är byggt helt med fri mjukvara, nämligen GNU Social och Qvitter. Det betyder att du (om du har kunskapen) kan kontrollera vad som händer under ytan. Det är en viss garanti för att vi inte håller på med något fuffens.

Medlen är målet
Att qvittra är en politisk handling, inte ett val du gör som medveten konsument. Men det är inte heller en protest. Det går att tänka på det som ett slags icke-våld, att medlen är målet. Vi försöker omforma världen så som vi vill ha den, genom att helt sonika börja leva så. Vi ställer världen inför fullbordat faktum – we’re here, we’ve quit!

Alla har inte den möjligheten, men du kanske har det.